Informatie & Advies

Bijna elke wijk, buurt of dorp heeft ook een Informatie & Adviespunt waar u terecht kunt met alle vragen over wonen, werken, welzijn en zorg.

Een Informatie & Adviespunt is een ‘loket’ in uw eigen wijk waar u terecht kunt met alle vragen die te maken hebben met wonen, welzijn, werk, inkomen, zorg en jeugdzorg. Een plek dicht bij huis dus, voor informatie en advies. Speciaal getrainde vrijwilligers helpen u op weg naar een antwoord op uw vraag, eenvoudige vragen beantwoorden ze zelf, bij ingewikkeldere vragen verwijzen ze door naar de juiste instantie of naar het Sociaal Wijkteam in uw wijk.

Informatie en Adviespunt Tegelen, Suzanne MertensBij een Informatie- en Adviespunt vind je een luisterend oor, iemand die even met je meekijkt of meedenkt en je op weg helpt.  Als je er zelf even niet uitkomt; thuis, op het werk of in de buurt. Bij het Informatie- en Adviespunt mag je rekenen op een steuntje in de rug, zodat je daarna weer verder kunt.

In goed overleg met de betrokken vrijwilligers is er besloten om per 1 april te stoppen met het informatie- en adviespunt in de Vossener.

Het te geringe aantal bezoekers is hiervan de oorzaak.

Vragen over wonen, werk, gezondheid, vrijwilligers enz. kunt u terecht bij:

Locaties en openingstijden van de Informatie & Adviespunten in Blerick:

Boulevard Hazenkamp De Bekkerie Egelantier
Albert Verweystraat 6
5921 AZ Blerick
T: 077-326 64 70
Tijden:
dinsdag
van 9:00 tot 12:00 uur
Heymansstraat 128a
5927 NS Boekend
T: 077-396 81 44
Tijden:
woensdag
van 9:00 tot 12:00 uur
Egelantierstraat 107
5925 AV Blerick
T: 077-387 35 71
Tijden:
donderdag
van 9:00 tot 12:00 uur

U bent hier van harte welkom.