Buurt & bewoners netwerk

Betrokkenheid van bewoners is belangrijk voor de buurt. Ideeën voor de wijk komen pas echt van de grond als je er samen werk van maakt. Samen met buurtbewoners dus. Hoe dat vorm krijgt verschilt per buurt.

Zo ontstaan er buurt- en bewonersnetwerken, die fungeren als klankbord, ‘ideeëninbrenger’ en verbinder in de buurt. Het kan een plek zijn, waar bewoners hun ideeën en ervaringen delen, waar samenwerkingsverbanden ontstaan of waar blokkades aangekaart kunnen worden. Ook de naam van zo’n groep bewoners die zich inzet
voor de buurt is niet overal hetzelfde. In Venlo heb je klankbordgroepen, werkgroepen, bewonerscomités, en ga zo maar door. Waar het om gaat? Dat het groeit en past in de wijk, met iedereen die daar bij hoort!

Wil je weten wat er bij jou in de buurt al is? Informeer eens bij het Huis van de Wijk. Een overzicht van alle Huizen van de Wijk vind je op: www.samenzijnwijvenlo.nl .

De Klankbordgroep Klingerberg van Blerick

“Klankbordgroep Klingerberg is ontstaan vanwege overlast. Eerst bij de JOP aan de Goudenregenstraat en later bij het trapveldje. Door adequaat optreden van gemeente en politie is de overlast vrij snel in de kiem gesmoord. Maar de klankbordgroep bleef bestaan.

Samen met de gemeente, politie, de directeur van de basisschool en Wel.Kom bespreken we inmiddels veel meer dan alleen overlastproblemen. Bijvoorbeeld de aanpak van de snelheid en drempels op de Klingerbergsingel. We zetten ons graag in om het imago van onze wijk te verbeteren. Samen kunnen we dat.

—Ans, Wim, Jan en Anja (leden van de klankbordgroep)